Setkání turistických oblastí Pardubického kraje 6.6.2019

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 7.Červen 2019 09:31

 

Dne 6.6.2019 se sešli zástupci Destinační společnosti Východní Čechy se zástupci turistických oblastí Pardubického kraje. Setkání proběhlo na území turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, a to na Tvrzi Orlice.

Na začátku jednání si zástupci oznámili změny v organizacích, představili jejich nové zaměstnance a také turistické novinky na letní sezónu 2019. Prvním bodem jednání byli plánované veletrhy a prezentační akce na rok 2020. Společná expozice pod značkou Východní Čechy – Pardubický + Královéhradecký kraj – bude na veletrzích cestovního ruchu: ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, Infotour a cykloturistika HK a For Bikes. Zástupci turistických oblastí také projevili zájem účastnit se společně na prezentačních akcích jako například Den Pardubického kraje a Aviatická pouť. Dalším bodem k diskuzi byl sběr statistických dat. Zástupci se dohodli na postupu, jakým bude sběr dat probíhat. Následně sesbíraná data budou zaslána krajské destinační společnosti. Následovalo téma recertifikace – zástupci turistických oblastí oznámili stav jejich certifikace a následnou recertifikaci, TO Králický Sněžník nebude žádat o certifitkaci. Jedním z témat byli také Turistické noviny Východních Čech. Letní vydání je již téměř celé rozdistribuované a během léta započne tvorba zimního vydání turistických novin, které by měli být vytištěny do konce října. Prodiskutovány byli také plánované press tripy, které se uskuteční během června a července zejména na území TO Pardubicko, TO Českomoravské pomezí a TO Chrudimsko-Hlinecko. Plánovaná je také location tour pro filmové profesionály, kdy Destinační společnost Východní Čechy představí zajímavé lokace Východních Čech. Na závěr všichni pracovníci destinačních managementů absolvovali komentovanou prohlídku Tvrze Orlice.

icon Prezenční listina (861,66 kB)

Setkání 3K platformy 6.6.2019


Společně před tvrzí

Při prohlídce

Při prohlídce

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka