Setkání turistických oblastí Pardubického kraje 26.5.2020

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 27.Květen 2020 18:53

Dne 26.5.2020 se sešli zástupci Destinační společnosti Východní Čechy se zástupci turistických oblastí Pardubického kraje. Setkání proběhlo v Pardubicích na Krajském úřadu Pardubického kraje.

Na začátku jednání přivítala Mgr. Alena Horáková přítomné a představila jim nové zaměstnance Destinační společnosti Východní Čechy.

Dále informovala o chystané kampani „Východní Čechy nás baví“. Cílem této kampaně je zvýšení návštěvnosti turistických cílů a návštěvnosti akcí, prodloužení sezony do podzimu a využití ubytovacích a stravovacích kapacit. V současné době se připravuje k tomuto tématu brožura na léto, která bude distribuována jak na informační centra, tak i formou přílohy novin do ostatních krajů.

Dalšími body programu byly informace:

-          o projektu „Cyklopecky Východní Čechy 2020“, který je spojený se soutěží. Soutěž startuje 1. 6. 2020. Bližší informace na webu www.cyklopecky.info.

-          o projektu „Hrady a zámky nás spojují“, kde byla schválena žádost o prodloužení projektu do 10/2021. Informace o projektu jsou na webu www.castlesandpalaces.eu , www.stezkahraduazamku.eu.

-          o distribuci letního vydání Turistických novin Východních Čech

-          o natáčení kampaní z Czech Tourismu:

Snídaně s Novou, S Loskutákem na cestách, V karavanu po Česku, Toulavá kamera, Snow Nomads, rádio Frekvence 1, Evropa 2

 

Projednán byl také plán veletrhů a prezentačních akcí DSVČ v roce 2020.

 

Na závěr zástupci jednotlivých turistických oblastí seznámili s novinkami v jejich oblasti.

 

Součástí byla také diskuze na různá témata vztahující se k problematice cestovního ruchu a propagaci regionu.

icon Prezenční listina (63,6 kB)

Setkání 3K platformy 26.5.2020


IMG_4340

IMG_4341

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka