Prezentace Analýzy návštěvnosti Pardubického kraje pro zástupce oblastních DMO

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 21.Březen 2021 15:24

Prezentace Analýzy návštěvnosti Pardubického kraje pro zástupce oblastních DMO

Dne 23. 2. 2021 se sešli zástupci Destinační společnosti Východní Čechy a Pardubického kraje se zástupci oblastních DMO. Setkání proběhlo v Pardubicích na Krajském úřadu Pardubického kraje.

Na začátku jednání přivítala ředitelka DSVČ Alena Horáková všechny přítomné, poté předala slovo panu radnímu zodpovědnému za sport a cestovní ruch v Pardubickém kraji Alexandru Krejčířovi.

Pan radní informoval zástupce turistických oblastí o dotačním titulu na podporu jejich činnosti, projednali spolu postup na příští rok.

Alena Horáková informovala oblastní DMO o jednáních s agenturou CzechTourism a poděkovala jim za podklady ke kampaním, které DSVČ dodávají.

Dalším bodem setkání byla online prezentace Ondřeje Špačka o Analýze návštěvnosti Pardubického kraje za roky 2018 a 2019. Po prezentaci měli všichni možnost diskutovat s panem Špačkem. Analýza návštěvnosti bude k dispozici všem oblastním DMO.

Následně pracovníci DSVČ informovali o turistických novinách léto 2021, zrekapitulovali harmonogram, dohodli se s kolegy na distribuci novin a informovali je o vkladech. Dále informovali o soutěži Cyklopecky (korektury brožury, nová pravidla). DSVČ zkonzultovala s TO aktualizaci brožury Naše Východní Čechy - Vaše Dovolená 2020 pro rok 2021. Nakonec se společně dohodli na podobě nové brožury, která bude obsahovat inspirativní itineráře za každou turistickou oblast.

Na závěr zástupci jednotlivých turistických oblastí seznámili s novinkami v jejich oblasti.

Součástí byla také diskuze na různá témata vztahující se k problematice cestovního ruchu a propagaci regionu.

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka