Zápis ze setkání turistických oblastí Pardubického kraje

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 12.Květen 2021 05:40

Zápis ze setkání turistických oblastí Pardubického kraje

Dne 6.5.2021 se sešli zástupci Destinační společnosti Východní Čechy se zástupci turistických oblastí Pardubického kraje. Setkání proběhlo v zasedací místnosti společnosti P-PINK v budově Domu techniky v Pardubicích.

Na začátku jednání přivítala Mgr. Alena Horáková přítomné a seznámila je s programem setkání.

Michal Mikulec informoval o soutěži Cyklopecky Východní Čechy 2021, která bude probíhat od
1. 6. 2021. Představil také novou podobu Turistických novin léto/podzim 2021 a požádal zástupce TO
o provedení konečných korektur před tiskem. Dále byly s jednotlivými turistickými oblastmi řešeny zaslané podklady k nové brožuře s inspirativními programy na rok 2021.

Zástupcům byl předložen návrh plánované on-line kampaně DSVČ na propagaci Pardubického kraje.

Mgr. Alena Horáková krátce shrnula informace, které vyplynuly z jednání koordinátorů Czech Tourismu, které se konalo 28. – 29. 4. 2021. Jednalo se například o koordinaci aktivit DMO, spolupráci na kampaních CzT. Nové komunikační téma Czech Tourismu na období 2022-2023 budou Tradice v klasickém či moderním pojetí.

Řešeno bylo i natáčení kampaní z Czech Tourismu – S Loskutákem na cestách a Karavanem po Česku, které proběhne v červnu a srpnu letošního roku a propagace Pardubického kraje ve vysílání radia EVROPA 2, která je spojena se soutěží.

Na závěr zástupci jednotlivých turistických oblastí seznámili s novinkami v jejich oblasti.

Součástí byla také diskuze na různá témata vztahující se k problematice cestovního ruchu a propagaci regionu.

 

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka