Setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy 4. 5. 2022

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 10.Květen 2022 07:53

Setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy 4. 5. 2022

Dne 4. 5. 2022 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy. Jednání se zúčastnil také zástupce Pardubického kraje Mgr. Ondřej Kopecký.

 

Setkání se konalo v areálu Keltského skanzenu v Nasavrkách, kde nás přivítal jednatel pan Vladimír Saifr a krátce pohovořil o skanzenu a poskytovaných službách.

Na začátku samotného jednání přivítala ředitelka DSVČ Alena Horáková všechny přítomné, seznámila je s programem jednání a předala slovo panu Ondřeji Špačkovi.

Ten představil Strategii Destinační společnosti Východní Čechy pro období 2022 – 2030. Strategie byla vypracovaná na základě strategických workshopů a dotazníkového šetření v minulém roce. Za pomoc při distribuci a aktivní přístup poděkoval přítomným zástupcům DMO. Strategie byla předložena také zástupcům Pardubického kraje, jejich připomínky a doplnění byly zapracovány.

Účelem dokumentu je zpracování Strategie Destinační společnosti Východní Čechy, vycházející ze Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 - 2027.

Postupně se věnoval nejdůležitějším bodům z analýzy a návrhové části a seznámil přítomné s Analýzou rizik rozvoje CR a Plánem, který vychází z navržené strategie. Po celou dobu také odpovídal na otázky zástupců DMO. Připomínky ke strategii mohou zaslat do 10. 5. 2022

Následně předala slovo jednotlivým zástupcům TO, aby informovali o novinkách v jejich oblasti a probíhajících aktivitách.

Ředitelka DSVČ ještě informovala o schůzce k pokračování projektu Evropská stezka hradů a zámků CZ – PL, která proběhla na Kuksu dne 28. 4. 2022. Vše je ve fázi diskuzí a konzultací. O tento projekt má zájem Královéhradecký, Olomoucký, Liberecký kraj, Dolnoslezské a Opolské vojvodství. DSVČ také zvažuje zapojení do tohoto projektu a dále bude rozvíjet stávající produkt v rámci udržitelnosti.

Na závěr setkání se uskutečnila prohlídka Keltského skanzenu s průvodkyní, která nám vyprávěla o keltské historii a zvycích Keltů. Vyzkoušet jsme si také mohli ražení mincí a pečení placek na ohni.

Paní Horáková poděkovala všem přítomným a pozvala je na příští setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy, které je předběžně naplánováno na 09/2022.

 

zápis ze setkání oblastních DMO ze dne 4. 5. 2022


IMG_20220504_133856 x

IMG_20220504_134454 x

IMG_20220504_134700 x

IMG_20220504_140350 x

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka