Setkání partnerů z DMO Pardubického kraje, DSVČ, Krajského úřadu Pardubického kraje, Univerzity Pardubice a Klubu českých turistů Pardubického kraje

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 31.Květen 2023 18:59

Setkání partnerů z DMO Pardubického kraje, DSVČ, Krajského úřadu Pardubického kraje, Univerzity Pardubice a Klubu českých turistů Pardubického kraje

Dne 23. 5. 2023 se uskutečnilo setkání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy a Pardubického kraje. Setkání proběhlo na Státním hradě Kunětická hora.

Na nádvoří hradu přivítala ředitelka DSVČ Alena Horáková všechny přítomné a předala slovo kastelánovi panu Miloši Jirouškovi, který krátce pohovořil o rekonstrukci hradu a následně nás hradem provedl.

Na začátku jednání se ujal slova Ing. Jiří Kysela, Ph.D. z Univerzity Pardubice, fakulty elektrotechniky a informatiky a seznámil nás s projektem „Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu, na jehož realizaci se podílí Destinační společnost Východní Čechy. Jedná se o mobilní webovou aplikaci, která formou rozšířené reality vytvořila ve 3D digitalizované podobě zničené nebo již neexistující památky Pardubického kraje (Pardubice, Litomyšl). Vše je vytvořeno velmi detailně na základě historických stavebních dokumentací, fotografií apod.

Dalším hostem byl pan Vlastimil Škvára z Klubu českých turistů Pardubického kraje, který zástupcům TO představil projekt „Pěšky pro zdraví s KČT“ a požádal o vytipování a doporučení tras, které by vedly zajímavými, ale méně navštěvovanými místy.

Následně zástupci jednotlivých turistických oblastí seznámili přítomné s novinkami a marketingovými aktivitami ve svých oblastech.

Dále DSVČ informovala o svých aktivitách, projektech „Karneval tradic“ a „Rozvoj aktivní turistiky a příjezdového cestovního ruchu ve Východních Čechách“ a také o práci filmové kanceláře East Bohemia Film Office a East Bohemia Convention Bureau.

Paní ředitelka poděkovala všem za spolupráci při organizaci press tripů pro zahraniční i české novináře a při tvorbě soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2023 a Turistických novin z Východních Čech léto/podzim 2023.

Na závěr poděkoval přítomným za jejich práci také pan Alexandr Krejčíř, radní Pardubického kraje zodpovědný za sport a cestovní ruch.

Setkání partnerů z DMO Pardubického kraje, DSVČ, Krajského úřadu Pardubického kraje, Univerzity Pardubice a Klubu českých turistů Pardubického kraje


Setkání TO 1

Setkání TO 2

Setkání TO 3

 

 

 

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka