Pardubický kraj bude soutěžit na Tourpropropagu v Písku

Tisk
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 16.Březen 2010 23:39

DSVČ do soutěže přihlásila brožuru „Památky Pardubického kraje“. Jde o tiskovinu, která se snaží zmapovat vybrané památky Pardubického kraje. Památky jsou zde rozděleny celkem do pěti kategorií, a to Zámky, Hrady a zříceniny, Sakrální stavby, Lidová architektura a Unikáty. Památky Pardubického kraje budou usilovat o přízeň v kategorii BROŽURA. Zde se bude hodnotit estetická úroveň, míra atraktivity pro uživatele, obsahová stránka, poměr textové a obrazové části, využití netradičních forem sdělení a uvedení lokalizace nabídky. Brožura byla vydána v rámci projektu Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na rok 2009, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod. Držte nám v druhé polovině května palce!!!

Pavel Beneš
projektový manažer