Setkání turistických informačních center Pardubického kraje

Tisk Email
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 6.Květen 2010 15:58

Dne 4. května 2010 proběhlo v pardubickém Domě techniky další z pravidelných setkání turistických informačních center (dále jen „TIC“) Pardubického kraje. Smyslem setkání bylo představení změn v systému certifikace TIC, prezentace novinek na turistickém portálu Pardubického kraje www.vychodni-cechy.info a představení nabídek produktových turistických balíčků.

V průběhu setkání vystoupil se svým příspěvkem radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch JUDr. Miroslav Stejskal, ve kterém mimo jiné připomněl nutnost neustálého aktivního přístupu všech pracovníků v cestovním ruchu a zároveň vyzdvihl ta informační centra, která do této oblasti přinášejí nové nápady a impulzy. TIC byla panem radním JUDr. Miroslavem Stejskalem seznámena s podpisem memoranda mezi Pardubickým a Královéhradeckým krajem o spolupráci v cestovním ruchu. „Z memoranda vyplývá, že by oba krajské celky měly volit společný postup zejména v oblasti příjezdové turistiky, tedy v propagaci obou regionů především v zahraničí. Regiony budou také spolupracovat při budování turistické infrastruktury a realizaci sezónní turistické dopravy“ prozradil JUDr. Miroslav Stejskal.

„Pardubický kraj podpořil v letošním roce TIC částkou 4 miliony Kč. Tato částka je ve stejné výši jako v roce 2009 a to i přes výrazné snížení rozpočtových příjmů kraje. Kraj je zřejmě také jediným, který má fungující certifikační systém s poskytovanou podporou“ doplnil JUDr. Miroslav Stejskal.

Činnost Destinační společnosti Východní Čechy týkající se informačních center byla představena ředitelkou společnosti Alenou Horákovou. Ve svém vystoupení seznámila účastníky setkání s připravenými projekty Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji a Marketingová podpora témat cestovního ruchu v Pardubickém kraji, které se ucházejí o spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

S novinkami v oblasti změn v systému certifikace TIC seznámil účastníky setkání Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pardubického kraje. Na tento příspěvek volně navázal ve svém vystoupení Ing. Karel Hartman, který je konzultantem a zpracovatelem metodiky systému certifikace TIC.

Již tradičně na setkání TIC Pardubického kraje prezentoval novinky na turistickém portálu www.vychodni-cechy.info pan Vít Pechanec ze společnosti World Media Partners.

V dopoledním bloku dále vystoupil Petr Krč, obchodní a produkční ředitel cestovní kanceláře ATIS a.s., který představil nabídku produktových turistických balíčků. Za organizaci CzechTourism vystoupil Ing. Vojtěch Schlechter s prezentací aktivit a předpokládaným přínosem realizace projektu Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu.

Za podnikatelský sektor byl na setkání TIC Pardubického kraje přizván Jaromír Paulus, ředitel Kongres hotelu Jezerka. Ve své prezentaci se především zaměřil na potenciál kongresové turistiky Pardubického kraje.

V odpoledním bloku byla paní PhDr. Hanou Řehákovou z Východočeské galerie v Pardubicích prezentována pozice galerií v cestovním ruchu, jejich význam a potenciál. Poté následovala přednáška o díle významného českého výtvarníka Josefa Čapka, které je aktuálně vystavováno ve Východočeské galerii v Pardubicích. Pro zájemce byla následně připravena individuální prohlídka zmíněné přednášky v Domě U Jonáše.

 

Zpracoval:           Jaroslav Drobný

Destinační společnost Východní Čechy

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka