Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2013

Tisk Email
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 11.Prosinec 2012 23:47

Vážení poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 1. kola výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2013 v podprogramu Cestování dostupné všem.

Termín pro podání žádostí na MMR ČR : od 30.11.2012 do 15.2.2013 do 16 hod. 

Podporované oblasti v podprogramu CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM :

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a  regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek,  cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a  doprava v rámci atraktivity).

3) Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

Vymezení příjemce dotace :

Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky:

  • Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu.
  • Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele.

Výše dotace :

maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.

Finanční rozsah celkových výdajů akce:

minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč, maximální výše celkových výdajů je 5 000 000 Kč.

 

Podrobné informace o podprogramu jsou uvedeny v příslušné „Výzvě 2013“ a v příslušných „Zásadách pro žadatele 2013“, které jsou zveřejněny na internetové adrese www.mmr.cz, pod heslem Cestovní ruch/Dotace a programy/Národní program podpory cestovního ruchu (2010-2013).

Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu zvažuje v případě dostatečného zájmu uspořádat k tomuto tématu seminář se zástupci MMR ČR určený pro potenciální zájemce z území Pardubického kraje. V případě Vašeho předběžného zájmu o účast na semináři mne kontaktujte (z organizačních důvodů nejdéle do 21. prosince 2012) na e-mailové adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonu 466 026 334.

 

Bc. Alexandra Jetmarová
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
oddělení sportu a cestovního ruchu

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka