Významné turistické akce a cíle východní části České republiky

Tisk Email
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 4.Duben 2013 13:13

Projekt Významné turistické akce a cíle východní části České republiky byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jde o prioritní osu 6.4.1a Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Konvergence a 6.4.1b Národní podpora cestovního ruchu – Cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v rámci Integrovaného operačního programu.

Finanční objem činí 9.998.090,- Kč.

Nositelem projektu je Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Neméně zajímaví jsou i partneři tohoto projektu:

  • Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy, z.s.p.o.
  • Moravskoslezský kraj
  • Destinační společnost Východní Čechy, z.s.p.o.
  • Vysočina tourism, p.o.
  • Olomoucký kraj
  • CzechTourism.

O co v projektu jde? Jedná se o cílenou komplexní propagaci Zlínského, Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického kraje a kraje Vysočina jako zajímavé destinace cestovního ruchu, a to prostřednictvím provázané nabídky vybraných turistických atraktivit a akcí ve formě regionálně a tematicky zaměřených nabídkových listů, vytvořených na míru zejména pro individuální a organizované návštěvníky z cílových trhů Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko a Itálie.

Vznikl také internetový portál www.moravia-czech.eu, který připravenou programovou nabídku prezentuje v rozšířené formě speciálně pro jednotlivé země. Listy i webové adresy jsou využívány v rámci cílené propagační kampaně, připravené na míru jednotlivým cílovým zemím. V rámci distribuce a propagace zaměřené na odbornou i širokou veřejnost pak proběhla inzerce formou vkladu nabídkových listů a mailing, orientovaný na spolky a další organizovaná uskupení, která pro své členy pořádají výlety či pobytové akce. Velká pozornost byla věnována zasílání newsletterů a také další propagaci na internetu, dále též formou prezentací a tiskových konferencí na vybraných místech a akcích.

Tipy na perfektní dovolenou v Česku? Česko jak ho neznáte na www.czsk.moravia-czech.eu!

Projekt Významné turistické akce a cíle východní části České republiky byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Publicita IOP.

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka