Hrady a zámky nás spojují

Publicita

Obecné informace:

Partneři projektu: Destinační společnost Východní Čechy (vedoucí partner), Dolnoslezská turistická organizace, Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_030/0001773

Realizace projektu: 1. 6. 2019 - 31. 10. 2021

Celková přislíbená dotace z prostředků EFRR pro DSVČ: 87 696,03 €

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, výzva pro destinační managementy.

Logo - Evropská stezka hradů a zámkůAnotace projektu:

Projekt vytváří nový přeshraniční turistický produkt Evropské stezky hradů a zámků, která již nyní v základní podobě funguje na PL území. Realizace projektu stávající produkt kulturního turismu na straně PL partnera rozvíjí na CZ území do Východních Čech, které je koncentrací hradů a zámků výjimečné, inovuje jej a staví na mezinárodní úroveň. Využívá vysokého kulturního potenciálu na obou stranách hranice, generující zvýšení návštěvnosti regionu.

Hlavní aktivity projektu:

1. řízení projektu – tvorba produktu a řízení projektu, setkávání s partnery

2. marketing online

  • webové stránky a sociální sítě
  • propagační spoty
  • online kampaň
  • inspirativní cesty YouTuberů
  • soutěž na sociálních sítích

3. Produkt Evropská stezka hradů a zámků

  • tvorba a řízení produktu (společná vizualizace, logo, cílové skupiny, karty subjektů, produktové karty)
  • spolupráce s TIC – prezentace, karty objektů

4. Přímý marketing

  • mapa produktu – všech hradů a zámků (cz, pl)
  • obrandování a propagace brandu
  • prezentační akce – 6 akcí v ČR a PL

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka