Karneval Tradic

KARNEVAL TRADIC

OBECNÉ INFORMACE:

Partneři projektu: DSVČ (vedoucí partner), Dolnoslezská turistická organizace Wroclaw (DOT)

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003107

Realizace projektu: 1.2.2022 – 31.10.2023

Celková přislíbená dotace z prostředků EFRR pro DSVČ: 109 900,29 €

Projekt je spolufinancován z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

 

ANOTACE PROJEKTU:

Projekt vytváří nový přeshraniční produkt „Karneval tradic". Novým produktem dojde k hlubšímu využití kulturního dědictví ve společném území s cílem zvýšit návštěvnost i v méně exponovaných územích česko-polského pohraničí. Téma tradice rezonuje na obou stranách hranic. Využití místních folklorních tradic, ale i dalších forem nehmotného kulturního dědictví povede ke zvýšení turistického ruchu v příhraničí.

AKTIVITY PROJEKTU

1) Řízení projektu

 • tvorba produktu a řízení projektu, setkávání s partnery

2) Propagační a informační činnost = online marketing

 • Informační plakát

3) Tvorba produktu

 • tvorba vizuálu produktu – společné logo produktu
 • tvorba katalogu – bude obsahovat české a polské tradice ve třech jazykových mutacích (čj, aj, pj).
 • videospoty – bude natočeno deset krátkých videospotů z českého a z polského území s titulky vždy ve třech jazykových mutacích (čj, pj, aj). Z videospotů bude vytvořeno jedno průřezové video, ve kterém budou české a polské tradice.
 • nákup fotografií, zhotovení roll-upu

4) Prezentace produktu

 • Study tour – pro seznámení s produktem proběhnou dvě třídenní poznávací cesty, které budou pro odborníky cestovního ruchu z Pardubického kraje a Dolního Slezska.
 • Fam/press tripy – uskuteční se 6 fam/press tripů (3 na české straně a 3 na polské straně). Každého tripu se zúčastní 6 novinářů a v území přenocují dvě noci. Bude se jednat o média nadregionálního zásahu.
 • Prezentační akce – produkt se bude propagovat na šesti prezentačních akcích, z nichž tři se budou konat na polském a tři na českém území. Pro vyšší propagaci se dvě akce uskuteční mimo projektová území (veletrhy v Praze a ve Wroclawi)

5) Online Marketing

 • Online kampaň – bude probíhat na české i polské straně (sociální sítě FB, IG, bannerová reklama na Google Ads a PPC
 • Webové stránky a sociální sítě – bude vytvořen nový web ve třech jazykových mutacích (čj, aj, pj). Na webu bude mapka území a bude responzivní pro mobilní telefony a tablety s plně editovatelným obsahem.
 • Inzerce – pro inzerci budou vybrána nadregionální periodika.

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka