Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji

Obecné informace:

 • Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/14.00881
 • Zahájení fyzické realizace projektu: 1. února 2011
 • Ukončení fyzické realizace projektu: 31. ledna 2013
 • Celkové výdaje projektu: 6.796.057,99 Kč
 • Celková dotace z rozpočtu RR: 6.177.849,89 Kč
 • Projekt spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod

 

Zaměření projektu:

 • Cílem projektu je zvýšení zájmu turistů o Pardubický kraj vytvořením kvalitního informačního systému včetně vytvoření inovativních produktů pro prezentaci území Pardubického kraje jako turistické destinace. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění obsahu a rozšíření funkcí hlavního turistického portálu v destinaci www.vychodni-cechy.info a rozšíření, resp. zkvalitnění nabídky služeb certifikovaných turistických informačních center. Pro potřeby jednotlivých turistických informačních center budou v rámci projektu zhotoveny tematické mapy Pardubického kraje a také katalogy pobytů. Na zvolených místech navštěvovaných turisty a u turistických informačních center se zájmem o tento produkt budou instalovány multimediální informační kiosky, které zvýší možnosti informování návštěvníků v oblasti.

 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu:

 • Příprava, vydání a distribuce tematických map pro turistická informační centra
 • Příprava, vydání a distribuce katalogů pobytů (včetně všech plánovaných jazykových mutací)
 • Aktualizace a propagace turistického portálu www.vychodni-cechy.info
 • Rozšíření turistického portálu o nové funkcionality
 • Pořízení a instalace multimediálních informačních kiosků

Spolufinancování projektu.

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka