Východní Čechy, krajina kultury

Publicita

OBECNÉ INFORMACE

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Partner projektu: Powiat Klodzki

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000938

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2017

Ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2018

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj: 25.300,45 EUR

Projekt je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

ANOTACE PROJEKTU

Jedná se o přeshraniční projekt v podobě marketingové podpory cestovního ruchu. Téma "kulturní dědictví" bylo zvoleno z důvodu doposud ne zcela využitého potenciálu v oblasti CR, plně koresponduje s tématem vyhlášeným agenturou CzechTourism pro r. 2018, díky čemuž dojde k posílení skutečného dopadu realizace projektu. Hlavním motivem pro vznik projektu je jeho inovativnost, nadregionální úroveň, dlouhodobá udržitelnost a potenciál zvoleného tématu ve stále se rozšiřující cílové skupině projektu.

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • Brožura: Architektonické dědictví 1. republiky ve východních Čechách
  • Brožura: Muzea Pardubického kraje
  • Propagační spot - kulturní dědictví východních Čech
  • Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
  • Organizace setkání pracovníků turistických informačních center
  • Propagace projektu - plastová informační cedule

DOKUMENTY

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka