Fotografická soutěž "Podívejte se na Pardubický kraj vaším objektivem"

Tisk Email
Soutěže

Vytvořeno: 6.Srpen 2009 12:36

Pokud rádi fotografujete a chcete vyhrát některou z deseti cen, zapojte se do soutěže amatérských i profesionálních fotografů "Podívejte se na Pardubický kraj vaším objektivem". Zapojit se můžete i do hlasování veřejnosti o nejlepší fotografii, která bude probíhat na stránkách www.vychodnicechy.info

Fotografická soutěž je součástí projektu Podpora rozvoje Destinační společnosti Východní Čechy, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Partnerem fotosoutěže je Český rozhlas Pardubice.

Cíl soutěže:

- motivovat amatérské i profesionální fotografy k pořízení co nejpřitažlivějších snímků přírody, kulturních památek, života lidí, sportu a adrenalinu
- shromáždit fotografie z celé oblasti východních Čech a jejich využití při propagaci v oblasti cestovního ruchu.

Podmínky soutěže:

- zúčastnit se může kdokoliv bez ohledu na věk a na skutečnost, zda fotografování je koníčkem či prací
- fotografie musí být pořízena na území Pardubického kraje
- není omezen počet fotografií od jednoho soutěžícího
- soutěžící (u mladších 18-ti let zákonný zástupce) odesláním prohlašuje, že je oprávněn (a) k výkonu práv obrazového materiálu v digitální podobě (dále jen dílo), užít ke všem způsobům v neomezeném rozsahu, a je oprávněn (a) poskytnout licenci k užití díla třetím osobám. Přihlášením díla do fotosoutěže „Podívejte se na Pardubický kraj vaším objektivem" poskytuji právo dílo užít pro potřeby Destinanční společnosti Východní Čechy, se sídlem Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČ: 75126842 (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užívat všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence). Tato licence se vztahuje především na databáze na serveru www.vychodni-cechy.info a www.vychodni-cechy.org a na portálech členů společnosti. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění díla nabyvatelem.
- do soutěže nebudou přijaty fotografie soutěžících, kteří neuvedou své osobní údaje k jejich jednoznačné identifikaci
- minimální velikost zaslané digitální fotografie ve formátu JPEG je: rozlišení 300 dpi, rozměry fotografie 25x15
- k soutěžní fotografii připojte krátký, nejlépe zábavný popisek. Fotografie může sloužit jako pozvánka na zajímavé místo či akci
- ze zaslaných fotografií bude vybráno patnáct snímků, které budou následně vystaveny na putovní výstavě po Pardubickém kraji.

Uzávěrka a vyhodnocení soutěže:
- soutěžní fotografie zašlete do 25. 9. 2009 na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně doručte na CD nosiči na adresu DSVČ, Jahnova 8, 530 02 Pardubice
- soutěž vyhodnotí odborná komise a veřejnost hlasováním na www.vychodni-cechy.info
- výsledky soutěže budou zveřejněny a ceny výhercům předány při zahájení putovní výstavy, která se uskuteční dne 5. října 2009

Hlavní ceny
1. cena 6 000,- Kč
2. cena 4 000,- Kč
3. cena 2 000,- Kč
4. cena 1 000,- Kč
5.-10. cena věcné dárky

icon Informační leták - Fotosoutěž

 

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka