Výběrové řízení na autora loga

Tisk Email
Výběrová řízení - ukončená

Vytvořeno: 2.Duben 2008 10:53

Zadání výběrového řízení na autora loga pro:
Východní Čechy a pro Destinační společnost Východní Čechy

Zadavatel
Destinační společnost Východní Čechy

Cíl
Vytvoření loga a grafického manuálu pro Východní Čechy a pro Destinační společnost Východní Čechy ( jedná se o 2 vizuelně podobná, ale nezaměnitelná loga)

Podmínky výběrového řízení
Zájemci o vstup do výběrového řízení dodají 2 návrhy log dle stanovených podmínek. Spolu s návrhy předloží finanční kalkulaci tvorby log a přípravy logomanuálů. Cena bude uvedena včetně DPH.

Vítěz bude vybrán podle obou kritérií - návrh loga + cena

Autorům poražených návrhů nevzniká nárok na žádnou finanční kompenzaci.

Destinační společnost Východní Čechy zaručuje všem poraženým navrhovatelům, že jejich návrhy nebude dále žádným způsobem používat ani šířit.

Požadavky na prokázání profesních a kvalifikačních předpokladů
Uchazeči jsou povinni v nabídkách prokázat oprávnění k podnikání v dané oblasti ( v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku) a dále kvalifikační předpoklady k tvorbě předmětu poptávkového řízení, které mohou být doloženy čestným prohlášením.

Nepřipouští se zpracování předmětu poptávkového řízení subdodavatelem.

Nesplnění výše uvedených předpokladů je důvodem vyloučení uchazeče z účasti v poptávkovém řízení.

Časový plán
Návrhy ve formátu PDF a finanční požadavky účastníků výběrového řízení musí být dodány nejpozději do 30.4.2008 do 12.00 hod poštou nebo osobně na adresu:

Destinační společnost Východní Čechy, Jahnova 8, 530 02 Pardubice

Vítězný návrh bude s autorem upřesněn a konečný plnobarevný návrh bude vytvořen do 12.5.2008

Vítěz výběrového řízení vytvoří:
- Grafický manuál na CD + 2 ks výtisků manuálů v kroužkové vazbě

Tento manuál bude obsahovat soubor log ve všech nutných variantách - pro všechna média - plnobarevná i jedno-či dvoubarevná varianta, negace, různé druhy podkladů (transparentní, netransparentní..) a ve všech potřebných grafických formátech

S vítězným autorem bude sepsána standardní smlouva o poskytnutí výhradních uživatelských práv na logo i design manuál. Právo užívání loga bude náležet Destinační společnosti Východní Čechy. Vítěz výběrového řízení nebude oprávněn zasahovat do skutečnosti v jaké souvislosti bude logo použito.

Použití loga
Logo bude využíváno pro účely prezentace regionu Východní Čechy a pro potřeby Destinační společnosti Východní Čechy. Jedná se např. o

  • Tiskoviny
  • Prezentace na veletrzích
  • V prostředí internetu
  • Potisky reklamních předmětů, 3D reklama
  • Ve vizuálních médiích

Základní principy pro tvorbu loga:
Logo regionu Východní Čechy a Destinační společnosti Východní Čechy by mělo charakterizovat a respektovat:

  • region Východní Čechy (Pardubický kraj)
  • snahu upozornit na tuto destinaci z pohledu turistické atraktivity
  • značka by měla obsahovat grafický symbol a slovní označení Východní Čechy

Kontakt:
Destinační společnost Východní Čechy, Karla IV. 42, 530 02 Pardubice
IČO 75126842
tel. 466 030 412
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pardubice 1.4.2008

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka