Marketingová podpora turistických atraktivit v oblasti masivu Králického Sněžníku

Publicita projektu

OBECNÉ INFORMACE

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Partneři projektu: Powiat Klodzko a Královéhradecký kraj

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001421

Zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2018

Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2019

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj: 23 405,01 EUR

Projekt je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

ANOTACE PROJEKTU

Jedná se o přeshraniční projekt marketingové podpory cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí Powiatu Klodzko s Pardubickým a Královéhradeckým krajem. Záměr projektu vznikl v návaznosti na realizaci modernizace silnic v oblasti česko-polských hranic. Přispěje zvláště k lepšímu zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v oblasti masivu Králického Sněžníku a tím ke zvýšení návštěvnosti daného území.

 

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • Brožura – TOP atraktivity v blízkosti modernizované silniční infrastruktury, tipy na výlety při cestách v česko-polském příhraničí (samostatně v české a polské jazykové mutaci).
  • Mapa dotčeného území s vyznačením TOP turistických atraktivit (česko-polská jazyková mutace).
  • Poznávací cesty pro zástupce destinačních managementů a turistických informačních center (jedna cesta na území Powiat Klodzko a spolupráce při organizaci poznávací cesty pro zástupce cestovního ruchu z území Klodzka do Pardubického kraje – oblast Orlických hor a Králického Sněžníku).
  • Společná účast na jednodenních prezentačních akcích cestovního ruchu – v Hradci Králové, v oblasti Powiat Klodzko a na území Pardubického kraje – Akce Cihelna, Králíky.
  • Propagační předměty.

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka