Destinační společnost plánuje prezentovat lidová řemesla Pardubického kraje v Polsku

Tisk Email
Po stopách tradic

Vytvořeno: 26.Říjen 2010 16:23

V pondělí 25. října 2010 předložila Destinační společnost Východní Čechy na sekretariát Euroregion Glacensis v Rychnově nad Kněžnou projekt s názvem Po stopách tradic.

„Tento projekt se uchází o finanční podporu z fondu mirkoprojektů Euroregion Glacensis v rámci 6. kola výzev, celkové náklady projektu činí 20.300,67 EUR a projekt se uchází o dotaci ve výši 17.255,56 EUR“ prozradila Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy.

„Cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti. Propagování hodnot „dědictví tradic“ přeshraničního charakteru je důležité z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje rozvoj cestovního ruchu oblasti“ řekl JUDr. Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Sekundárním cílem projektu, nikoliv však nedůležitým, je navázání spolupráce s destinačním managementem Dolnoslezského vojvodství. „Věříme, že navázání spolupráce s organizací Dolnoślaska Organizacja Turystyczna bude mít dlouhodobý charakter a bude prospěšná na obou stranách hranice“ doplnila Alena Horáková.

V případě podpoření projektu dotací z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis budou realizovány takové aktivity, díky kterým bude umožněna prezentace vybraných držitelů lidových řemesel na prezentačních akcích v rámci projektu. Zároveň by byla vydána česko-polská publikace mapující tradiční řemesla Pardubického kraje.

 

Jaroslav Drobný

projektový manažer
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 725 702 651

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka