Start projektu Po stopách tradic se blíží

Tisk Email
Po stopách tradic

Vytvořeno: 30.Září 2011 09:35

 

V listopadu tohoto roku zahájí Destinační společnost Východní Čechy fyzickou realizaci projektu Po stopách tradic. Již v současné době se na přípravách tohoto projektu pilně pracuje.

„Projekt je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti. Propagace hodnot dědictví tradic je důležité z pohledu posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje rozvoj cestovního ruchu regionu“ řekl JUDr. Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Partnerem Destinační společnosti Východní Čechy na realizaci projektu je Dolnoślaska Organizacja Turystyczna, organizace fungující jako destinační management Dolnoslezského vojvodství. „Věříme, že navázaná spolupráce s touto organizací bude mít dlouhodobý charakter a bude prospěšná na obou stranách hranice“ doplnila Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vydání brožury Po stopách tradic Pardubického kraje v české a polské jazykové mutaci. Také budou realizovány 3 prezentační akce, kde budou mimo jiné k vidění vybrané ukázky tradičních řemesel Pardubického kraje. 

Projekt získal podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 - Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Na kofinancování projektu byla Evropským fondem pro regionální rozvoj přislíbena částka ve výši 16.810,89 EUR.

 

Markéta Horáková
manažerka projektu

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

tel.: 725 058 475  

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka