Koncem září dospěl projekt „Po stopách tradic“ ke svému závěru

Tisk Email
Po stopách tradic

Vytvořeno: 2.Říjen 2012 15:52

Hlavní cíl projektu „Po stopách tradic“ byl zaměřen na marketingovou podporu cestovního ruchu příhraniční oblasti Dolnoslezské vojvodství a Pardubický kraj a podporu existujících tradic v našem regionu, které byly doposud opomíjeny. Dalším cílem tohoto projektu bylo rovněž prohloubení spolupráce destinačních managementů Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství s důrazem na jeho rozvoj do budoucnosti.

Realizátorem projektu byla Destinační společnost Východní Čechy (destinační management Pardubického kraje) a partnerem destinační management Dolnoslezského vojvodství (Dolnoślaska Organizacja Turystyczna).

V rámci projektu „Po stopách tradic“ spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis byla začátkem měsíce května vydána nová publikace. Nově vydaná brožura pojmenovaná Po stopách tradic Pardubického kraje je zaměřena na propagaci tradičních řemesel našeho regionu a zahrnuje jejich ucelený přehled. Brožura byla vydána v českém i polském jazyce (15.000 ks v každé jazykové mutaci). Zájemci mohli tento propagační materiál zaměřený na tradice získat především prostřednictvím prezentačních akcí v České republice a Polsku a samozřejmě také pomocí sítě turistických informačních center v celém Pardubickém kraji.

V rámci projektu byly realizovány 3 prezentační akce, na kterých proběhla distribuce brožury Po stopách tradic Pardubického kraje, k vidění byly rovněž ukázky tradičních řemesel (např. vyřezávání hraček ze dřeva, zdobení perníku, práce dráteníka). Velice nás potěšil celkový zájem o brožury i ukázky řemesel ze strany návštěvníků jednotlivých akcí.

První prezentační akce se na území Pardubického kraje uskutečnila 7. července 2012 ve městě Letohrad. Jednodenní akce s názvem Řemeslnická sobota v areálu Muzea řemesel v Letohradě přesně zapadla do koncepce našeho projektu. Řemeslnická sobota je nejnavštěvovanější pravidelně pořádanou akcí zaměřenou na prezentaci řemeslných tradic v Pardubickém kraji. Během krátké doby po otevření bran se areál zaplnil asi pěti tisíci návštěvníky. Podle ohlasu návštěvníků se akce, především díky bohatému doprovodnému programu a také krásnému letnímu počasí, skutečně vydařila. Velký zájem na stánku Destinační společnosti Východní Čechy opět vzbudily živé ukázky tradičních řemesel. Svoji představivost a zručnost u vlastnoručního zdobení pravého pardubického perníku prokázali především ti nejmenší. Děti měly možnost ozdobit perníky ve tvaru zvířátek zcela podle své fantazie.

Další, v pořadí druhá prezentační akce se uskutečnila na území Pardubického kraje v srpnu 2012. Destinační společnost Východní Čechy prezentovala na dostihovém závodišti v Pardubicích dne 18. srpna 2012 turistické atraktivity našeho regionu, kde se v rámci „Slovenského dne – Dne regionů“ běžel třetí kvalifikační dostih na 122. Velkou pardubickou. Součástí dne byla i Velká pardubická rodinná pouť s programem pro děti a dospělé. Na prezentačním stánku Destinační společnosti Východní Čechy mohli návštěvníci nejen načerpat inspiraci k cestování po našem kraji, ale také shlédnout práci šikovných řemeslníků. Velký zájem vzbudila ukázka zdobení ručně vyřezávaných dřevěných hraček pana Zdeňka Bukáčka z Krouny, kterému byl v roce 2002 udělen titul „Nositel tradice“ i práce dráteníka, který dětem podle jejich přání vyráběl drobné šperky. Kromě celé řady propagačních materiálů byla návštěvníkům k dispozici také již zmiňovaná brožura s názvem Po stopách tradic Pardubického kraje, která nabízí ucelený přehled řemesel a tradic v našem regionu. S potěšením musíme konstatovat, že se brožura setkala s velmi příznivými ohlasy ze strany návštěvníků.

V neděli 26. srpna 2012 se v polské obci Jedlina – Zdrój uskutečnil 10. Dolnoslezský festival polévek. Destinační společnost Východní Čechy i na této kulinářské přehlídce polévek z celého světa úspěšně prezentovala náš kraj. Příjemné počasí přilákalo na polévkový festival v lázeňském městečku tisíce návštěvníků. Účastníci akce ocenili širokou nabídku propagačních materiálů v polském jazyce, pochvalu získala i brožura Po stopách tradic Pardubického kraje rovněž nabízena v polštině. Velkou radost udělal především dětem pan Zdeněk Bukáček z Krouny, který jim dovolil ozdobit si podle své fantazie dřevěnou hračku pod jeho profesionálním vedením.

Všechny uskutečněné prezentační akce byly realizovány v rámci projektu Po stopách tradic, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka