Koncem září byl ukončen projekt „Po stopách moderní architektury“

Tisk Email
Po stopách moderní architektury

Vytvořeno: 22.Říjen 2013 12:58

Hlavním cílem projektu „Po stopách moderní architektury“ bylo zaměřit se na marketingovou podporu cestovního ruchu příhraniční oblasti Dolnoslezské vojvodství a Pardubického kraje. Dalším cílem tohoto projektu bylo rovněž prohloubení spolupráce destinačních managementů Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství s důrazem na jeho rozvoj do budoucnosti. Téma architektury 20. století bylo zvoleno z důvodu svého doposud nevyužitého potenciálu v oblasti cestovního ruchu a stále se rozšiřující skupinou potenciálních turistů, kteří se o tuto oblast zajímají, resp. ji vyhledávají. Stavby, ať již ty nové či prověřené stopou času, jsou schopny vzbudit pozornost, stát se cílem cest a symbolem místa. Mnohé stavby, kterým jsme věnovali pozornost, nejsou jen ikonami míst, ale skutečně skvělými stavbami, které návštěvníkovi nabídnou silný prožitek. Architektura hranice nezná, s nadsázkou by se dalo říct, že hranice přímo bourá. To je motto, kterému jsme přikládali v našem česko-polském mikroprojektu velký důraz. Zásadním motivem pro vznik mikroprojektu byla jeho nesporná inovativnost a potenciál zvoleného tématu především ve stále se rozšiřující cílové skupině projektu.

Realizátorem projektu je Destinační společnost Východní Čechy (destinační management Pardubického kraje) a partnerem destinační management Dolnoslezského vojvodství (Dolnoslaska Organizacja Turystyczna). Zjednodušeně se jedná o „zrcadlové organizace“ se zkušenostmi s realizací marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o ideální typ organizace pro partnerství na tomto projektu.

V rámci projektu „Po stopách moderní architektury“ spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis byla začátkem měsíce července vydána nová publikace. Nově vydaná brožura pojmenovaná Po stopách moderní architektury Pardubického kraje je zaměřena na propagaci architektonického dědictví 20. století regionu Pardubického kraje. Brožura byla vydána v českém i polském jazyce (15.000 ks v každé jazykové mutaci). Zájemci mohli tento propagační materiál zaměřený na moderní architekturu získat především prostřednictvím prezentačních akcí v České republice a Polsku, a samozřejmě také pomocí sítě turistických informačních center v celém kraji.

V rámci projektu bylo realizováno veřejné hlasování o nejoblíbenější stavbu 20. století v Pardubickém kraji. Po sečtení hlasů byla vyhlášena vítězná stavba, kterou se stalo Krematorium v Pardubicích. Těsně za ním se se shodným počtem hlasů umístila realizace Automatických Winternitzových mlýnů v Pardubicích a na místě třetím se umístila stavba Městského domu č.p. 12 v Lanškrouně. Dále proběhla putovní výstava fotografií s tematikou moderní architektury 20. století v Pardubickém kraji. Fotografie byly vystaveny na polském zámku Ksiaz a během měsíce září na kolonádě Léčebných lázní Bohdaneč, kde se po zahájení výstavy uskutečnila přednáška pana Ladislava Zikmund-Lendera s názvem „Perly architekta Gočára ve východních Čechách.“

Rovněž došlo k rozšíření obsahové části turistického portálu Pardubického kraje o tematiku moderní architektury 20. a 21. století.

Všechny uskutečněné prezentační akce byly realizovány v rámci projektu Po stopách moderní architektury, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka