Po stopách koňských kopyt

Obecné informace

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Partner projektu: Gmina Wroclaw

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/13.03750

Zahájení fyzické realizace projektu: leden 2014

Ukončení fyzické realizace projektu: srpen 2014

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj: 19.203,60 EUR

Projekt je spolufinancován Operačním programem přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 - Fond mikroproejktů v Euroregionu Glacensis

Zaměření projektu

Globální cíl projektu je zaměřen na marketingovou podporu tradic česko-polské příhraniční oblasti. Rozvoj turismu napomůže regionálnímu hospodářství a zaměstnanosti dotčené oblasti. Tato marketingová podpora přeshraničního cestovního ruchu umožní lepší využití stávajícího potenciálu na obou stranách hranice. Propagování hodnot „dědictví tradic“ rozvíjením přeshraničního charakteru je důležité z hlediska posílení kulturní identity obyvatel regionu a především podporuje rozvoj cestovního ruchu. Výstupy projektu rozšíří nabídku a zvýší kvalitu nabízených atraktivit cestovního ruchu oblasti.  V projektové žádosti stanovené indikátory budou bezezbytku naplněny.

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • vydání brožury „Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje“ v české jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • vydání brožury „Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje“ v polské jazykové mutaci (náklad 15.000 ks)
  • prezentační akce na dostihovém závodišti ve Wroclawi - Partynice
  • prezentační akce na dostihovém závodišti v Pardubicích
  • aktivity na turistickém portálu Pardubického kraje - revize sítě hipotras a revize databanky jezdeckých objektů (v české a polské jazykové mutaci)
  • výtvarná soutěž pro žáky základních škol Pardubického kraje
  • propagační předměty
  • publicita projektu, inzerce, tiskové zprávy, pozvánky

Dokumenty

 

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka