DSVČ plánuje prezentovat možnosti hipoturistiky Pardubického kraje v Polsku

Tisk Email
Po stopách koňských kopyt

Vytvořeno: 26.Listopad 2013 11:33

Od ledna 2014 bude Destinační společnost Východní Čechy realizovat projekt s názvem Po stopách koňských kopyt. Na realizaci tohoto projektu byla dotačním titulem Euroregionu Glacensis (Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika) přislíbena dotace ve výši až 19.203,60 EUR. Celkové náklady projektu jsou kalkulovány na 22.592,48 EUR.

Jedná se o přeshraniční projekt v podobě marketingové podpory cestovního ruchu oblasti Dolnoslezské vojvodství a Pardubický kraj. Téma tradice chovu koní a dostihového sportu bylo zvoleno z důvodu posílení kulturní identity obyvatel regionu ve vztahu na potenciál tématu v cestovním ruchu.

Sekundárním cílem projektu, nikoliv však nedůležitým, je navázání a prohloubení spolupráce s dostihovým závodištěm ve Wroclawi, přesněji s městem Wroclaw, které dostihové závodiště spravuje.

O Pardubickém kraji se říká, že je krajem koní. A skutečně tomu tak je. Dostihový sport i chov koní má v tomto regionu velkou tradici. O Velké pardubické se říká, že je nejtěžším a nejstarším překážkovým dostihem kontinentální Evropy. Chovem starokladrubských koní jsou proslaveny hřebčíny ve Slatiňanech a Kladrubech nad Labem, který byl založen již v 16. století císařem Maxmiliánem II. Chov koní má dlouhou tradici a jasný potenciál jeho využití v cestovním ruchu.

Realizátorem projektu je Destinační společnost Východní Čechy a partnerem projektu dostihové závodiště ve Wroclawi - Partynice (spravované městem Wroclaw). Nejvýznamnějšími aktivitami projektu jsou vydání brožury Po stopách koňských kopyt Pardubického kraje v české i polské jazykové mutaci (ve shodném nákladu 15.000 ks) a po dvou prezentačních akcích na dostihovém závodišti v Pardubicích a Wroclawi (Partynice).

 

Jaroslav Drobný
administrátor projektu

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 725 702 651

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka