Partneři projektu Společné dědictví se sešli na studijní cestě v Pardubickém kraji

Tisk Email
Společné dědictví

Vytvořeno: 7.Září 2018 12:47

Ve dnech 3. – 4. září 2018 proběhla v Pardubickém kraji další studijní cesta v rámci projektu „Společné dědictví“, kterou organizovala Destinační společnost Východní Čechy. Účelem této i ostatních studijních cest a návštěv v průběhu projektu je výměna informací o podporovaném území a také sdílení zkušeností z jednotlivých regionů česko-polského příhraničí. Místa navštívená na studijní cestě byla zvolena podle atraktivit, které vzešly ve studii turistického potenciálu, která byla zpracována jako jedna z počátečních aktivit projektu.

Projektoví partneři se sešli v pondělí v 10:00 u hotelu Vista v resortu na Dolní Moravě. Odtud byla organizovaná společná doprava autobusem na všechna navštívená místa v rámci celé study tour. První zastávkou byl Letohrad, kde skupina navštívila místní Muzeum řemesel. To je největším muzeem svého druhu v České republice a zahrnuje více než 50 ucelených ex¬pozic řemesel a živností z období 1840–1930. Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář, prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný mechanický skanzen řemesel, mechanické dílny, pilnice se třemi funkčními katry a 100 let stará školní třída a také zubní a gynekologická ordinace. Expozicemi skupinu provázel přímo majitel muzea pan Pavel Tacl, který v rámci svého výkladu zmínil i mnohé zajímavosti týkající se historie a získání některých exponátů a také různé etnograficko-historické souvislosti spojené s Letohradem a okolím. Po prohlídce muzea následoval oběd v restauraci, která je součástí muzea.

Z Letohradu přejížděla skupina k poutnímu areálu na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči. Toto mariánské poutní místo se nachází nad městem Králíky nedaleko státní hranice s Polskem v nadmořské výšce 760 metrů. Monumentální poutní komplex zde na konci 17. století založil králický rodák Tobias Jan Becker, který se později stal královéhradeckým biskupem. V kostele na hlavním oltáři je Milostný obraz Panny Marie Sněžné, který je srdcem tohoto poutního místa a předmětem velké úcty. Skupina absolvovala komentovanou prohlídku poutního kostela a kaple Svatých schodů, která byla zakončena dech beroucí zpívanou modlitbou v podání průvodkyně, paní Horáčkové.

Po kratším přejezdu následovala individuální prohlídka Vojenského muzea v Králíkách. Celá tzv. Králická pevnostní oblast představuje území s největší koncentrací pozůstatků československého pevnostního systému z let 1935–1938, proto je zde tematika vojenské historie velmi aktuální. Vojenské muzeum Králíky představuje svojí polohou a zaměřením centrum Králické pevnostní oblasti, pojítko mezi provozovanými muzei v pevnostních objektech, informační centrum, a především celoročně přístupnou vojensko-historickou expozici, věnovanou armádě a obraně státu. V bezprostřední blízkosti vojenského muzea se nachází fotogenický pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“, jehož exteriéry si projektoví partneři také prohlédli.

Dalším bodem programu byla prohlídka unikátní Stezky v oblacích v resortu na Dolní Moravě. Ta se nachází v nadmořské výšce 1.116 metrů a horní vyhlídková plošina je vysoká 55 metrů. Ke Stezce v oblacích se skupina dopravila lanovkou od hotelu Vista. Celková délka dřevěné lávky je 710 metrů a návštěvníci zde najdou 12 informační tabulí, ze kterých se dozví spoustu zajímavostí o Stezce, okolí a pohoří Králického Sněžníku. Ze samotného vrcholu je možné si vychutnat krásné výhledy na masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy i na hlavní hřeben Jeseníků, Suchý vrch a Krkonoše. Po návratu do hotelu následovala večeře a individuální večerní program.

Druhý den study tour byla na programu prohlídka města Litomyšle, kde se nachází jediná UNESCO památka v Pardubickém kraji – litomyšlský renesanční zámek. Ten je významný především svou arkádovou strukturou, jež je v zemích na sever od Alp ojedinělá. Velmi vzácná je i sgrafitová výzdoba vnější fasády tvořená takzvanými psaníčky. Je jich více než 8.000 a nenajdou se zde dvě stejná vyobrazení. Dále následovala prohlídka zámeckého sklepení se sbírkou soch akademického sochaře Olbrama Zoubka. Po prohlídce zámku se skupina přesunula do vedlejšího barokního chrámu Nalezení svatého Kříže, který byl postaven v letech 1714–1725, ale měl velmi pohnutou historii a musel být několikrát opravován. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2011–2015, kdy byl chrám doslova navrácen do života. Dnes se jedná nejen o duchovní místo rozjímání, ale je zároveň i expozicí církevního umění a kulturní síní zároveň. Posledním místem prohlídky bylo Regionální muzeum v Litomyšli, kde si účastníci study tour prohlédli expozice vážící se k historii města a další aktuální expozice.

Po prohlídce všech naplánovaných památek proběhl oběd v Hotelu Aplaus a následovalo pracovní jednání projektových partnerů k dalším plánovaným aktivitám projektu „Společné dědictví“.

Studijní cesta projektu „Společné dědictví“ 3. - 4. 9. 2018


Srub KS14 U Cihelny

Stezka v oblacích

Stezka v oblacích - skupina

Vojenské muzeum Králíky

Jednání projektových partnerů

Kaple v Hedeči

Kostel v Hedeči

Vyhlídka z kláštera v Litomyšli

 

6. 9. 2018

Mgr. Josef Rychter
manažer projektu

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka