Společné dědictví

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí "společné dědictví"

Publicita

OBECNÉ INFORMACE

Subjekty projektu: Dolnośląska Organizacja Turystyczna (leader partner), Destinační společnost Východní Čechy, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Královéhradecký kraj, Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Opolská Regionalna Organizacja Turystyczna, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Stawarzyszenie Gmin Dorzeczna Górnej Odry, Stawarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Bialej, Stawarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej „Olza“, Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2020

Celková přislíbená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj pro partnera projektu Destinační společnost Východní Čechy: 125 409,39 €

Projekt je spolufinancován z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, Vlajkový projekt

ANOTACE PROJEKTU

Jedná se o projekt zaměřený na marketingovou podporu cestovního ruchu v česko-polském pohraničí, přesněji na propagování kulturního dědictví regionu. Cílem projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti cestovního ruchu na území česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory prostředí / sektoru cestovního ruchu, tvorba a podpora turistických produktů, spojování stávajících turistických tras na přeshraniční trasy, integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což povede k prodloužení délky pobytu turistů a zvýšení atraktivnosti stávajícího kulturního a přírodního dědictví.

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • Řízení projektu - činnost spojená s realizací projektu v rámci „Řídícího výboru projektu“ složeného ze zástupců jednotlivých partnerů.
  • Studie - tvorba společných tematických turistických kulturních a přírodních tras.
  • Marketing - propagace společných značkových tematických turistických kulturních a přírodních tras.
  • Budování sítě spolupráce - spolupráce v oblasti zvyšování kvality a propagace vytvořených tematických turistických kulturních a přírodních tras.

DOKUMENTY

Tiskoviny

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka