Studijní cesta v Olomouckém kraji 11.-13.9.2019

Tisk Email
Společné dědictví

Vytvořeno: 8.Březen 2020 11:19

Ve dnech 11.-13.9.2019 proběhla v Olomouckém kraji šestá studijní cesta partnerů projektu „Společné dědictví“. Účelem této i ostatních studijních cest v průběhu realizace projektu je výměna a rozšíření podrobných vědomostí o podporovaném území a také sdílení zkušeností z jednotlivých regionů česko-polského pohraničí. Tyto studijní cesty mají za účel sjednocení propagace pohraničí partnerů projektu.

Cestu pořádalo Sdružení cestovního ruchu Střední Morava společně se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky. Navštívili jsme vybrané turistické cíle obou partnerů. Účelem této poznávací cesty byla informovanost partnerů zapojených v projektu o zajímavostech tohoto území a k přenosu dobré praxe zejména při účasti na veletrzích a prezentačních akcích. Smyslem projektu je společná propagace turistických zajímavostí v celém česko-polském pohraničí tak, aby obyvatelé jak České republiky, tak Polska měli kvalitní informace o komplexní turistické nabídce česko-polských regionů.

11.9.2019            prohlídka města Olomouce, (historické centrum, Arcidiézní muzeum, Pevnost poznání)

12.09.2019         prohlídka hradu Bouzov, návštěva rodinné konzervárny v Zábřehu (regionální produkty), prohlídka expozice Čarodějnických procesů v Šumperku, návštěva Velkých Losin (Ruční papírna a Termální park)

13.09.2019         výjezd lanovkou k horní nádrži Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, prohlídka města Šumperk

Studijní cesta v Olomouckém kraji 11.-13.9.2019


Studijní cesta - hrad Bouzov

Studijní cesta - partneři projektu v Olomouci

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka