Alsasko – workshop zaměřený na řízení produktů cestovního ruchu a příklady francouzsko-německé přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Tisk Email
Společné dědictví

Vytvořeno: 25.Duben 2019 00:00

Termín konání: 10. - 13. 4. 2019

Místo konání:    Francie, Alsasko

Účastníci: Bc. Michal Mikulec

Téma jednání: Studijní cesta zaměřená na řízení produktů cestovního ruchu a příklady francouzsko-německé přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Vyhodnocení

Cílem této studijní cesty bylo seznámit se s praktickými příklady přeshraniční francouzsko-německé spolupráce institucí působících v oblasti cestovního ruchu. Jakým způsobem jsou jednotlivé organizace do projektů zapojeny, jak jsou financovány, jaké problémy řeší a jaké výhody spolupráce přináší. Viděli jsme i praktické inspirativní ukázky společně realizovaných projektů. Příhraniční region Alsaska je kromě vína znám i množstvím pevností tzv. Maginotovy linie, což je podobné s česko-polským pohraničím (Králická pevnostní oblast). Rozvoj pevnostní turistiky v česko-polském pohraničí by mohl být do budoucna důležitým tématem česko-polské spolupráce. Zajímavá a inspirativní byla i realizovaná stezka po zříceninách hradů, jejíž část jsme prošli. Podobný projekt také připravujeme s polským partnerem, bylo proto přínosné zjistit, jak funguje spolupráce prezentovaných institucí na rozvoji společných marketingových aktivit.

Náklady cesty jsou hrazeny z projektu:

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí "Společné dědictví", reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Zprávu předkládá:

Bc. Michal Mikulec, manažer projektu

25. 4. 2019

Foto z pracovní cesty

Foto z pracovní cesty

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka