Výtvarná soutěž pro žáky základních škol

Tisk Email
Po stopách koňských kopyt

Vytvořeno: 24.Březen 2014 17:11

Soutěž vyhlašuje Destinační společnost Východní Čechy v rámci mikroprojektu Po stopách koňských kopyt:

 

Soutěž je určena

žákům prvního a druhého stupně základních škol.

Cíl soutěže

Všichni vědí, co znamená Velká pardubická, aniž bychom zmínili slovo závod nebo dokonce kůň. To proto, že tento významný koňský dostihový závod patří k známým tradicím našeho kraje.

Základní myšlenkou soutěže není jen vzbudit zájem o tento dostih v Pardubickém kraji, ale především uvědomit si, co všechno tento dostihový závod v sobě skrývá. Co vlastně znamená závod? Rychlost, úsilí, vítězství, spolupráci, trénink, napětí, radost, ale také třeba strach z prohry? A jak významným symbolem je pro svoje vlastnosti samotný kůň? To jistě dospělým dokážou připomenout ti, kteří dostih sledují z jiného důvodu než je sázkový kurz.

Koňský dostih jako výtvarný podnět

V době neustálého spěchu a honby za penězi je třeba si připomenout, jak důležité je se pozastavit a dívat se, jak běží ti, jež se neženou za penězi nebo mocí a u nichž se rychlost pojí s ladností a elegancí.

Podmínky soutěže

Do soutěže mohou být zařazena díla vzniklá v rámci výtvarné výchovy na ZŠ a měla by být výsledkem kolektivní práce nebo souborem výtvarných studií jednotlivců.

Hodnotíme subjektivní přístup ke ztvárnění tématu a o osobitost.

Tvorba může zahrnovat kresby, malby, grafiky, koláže, fotokoláže či jiná plošná vyjádření, a to ve formátu A3 – A4.

Náměty vztahující se k tématu „Velká pardubická“ je možno uchopit skrze skutečnost, smysly, příběhy, analytické úvahy či asociační proměny,…

Volba priorit při ztvárnění námětů je také libovolná (zaujetí dějem, celkem, detailem, barevností, světelnými vztahy,…)

Jednotlivé práce nebo výtvarné celky mohou být objasněny krátkým textovým doprovodem.

Termíny

Výtvarné práce žáků je třeba zaslat nejpozději do 31. 5. 2014 na adresu:

Destinační společnost Východní Čechy

nám. Republiky 12

530 02 Pardubice

Ceny

Vyhlášeno a posléze oceněno bude pouze první místo v soutěži:

1. místo – Výtvarné potřeby (30 sad barevných pastelek, 1 balení čtvrtek formátu A3 a 1 balení čtvrtek formátu A4, 1 balení barevných papírů formátu A4).

Označení prací

Prosíme, aby každá soutěžní práce byla na zadní straně čitelně označena názvem soutěže (Velká Pardubická) a názvem ZŠ.

Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace soutěže mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, případně využity pro výzdobu veřejných zařízení apod., a to bez jakýchkoli finančních nároků ze strany autorů.

Hodnocení a ocenění prací

Odborná porota vyhodnotí všechny přijaté výtvarné práce a navrhne jeden autorský kolektiv k ocenění. Vítězný kolektiv obdrží věcnou odměnu od vyhlašovatele soutěže.

 

Kontaktní adresa

Pavel Beneš

Destinační společnost Východní Čechy
nám. Republiky 12
530 02 Pardubice

tel.: 466 030 412
mobil: 725 767 365
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Soutěž je realizována v rámci projektu Po stopách koňských kopyt, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka